Dag van de FG: een terugblik

Dag van de FG: een terugblik
Advocatuur 4 juni 2019 4 min. leestijd

Op 27 mei jl organiseerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ter ere van 1 jaar AVG, een congres speciaal bestemd voor zogeheten Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG’s). Het groots opgezette evenement in het Beatrix theater in Utrecht trok bijna 800 deelnemers, werkzaam in verschillende branches. Enkele leden van het privacy team van VDB Advocaten waren eveneens  aanwezig. In dit artikel blikken we terug op het congres en vatten de hoogtepunten voor u samen.

 

Het congres begon met een plenaire sessie. De sprekers waren hetzij extern, hetzij werkzaam bij de AP zelf. Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP, benadrukte dat de AP vooral ook een toezichthouder wil zijn die er is voor de burger, een toezichthouder die thema’s adresseert die daadwerkelijk relevant zijn.

 

Aansluitend aan de plenaire sessie was er de mogelijkheid tot het volgen van 44 (!) verschillende workshops, opgedeeld in de volgende hoofdthema’s en verdeeld over 3 workshopsrondes:

  • Praktische handvatten voor de FG
  • Positie en profilering
  • Inspiratie
  • Sectorspecifiek

Helaas was het niet mogelijk alle workshops bij te wonen.

 

In de workshop ‘handhaven in perspectief’ stond de AP uitvoerig stil bij de verschillende handhavingsinstrumenten (kort gezegd van waarschuwing tot boete). De AP experimenteert momenteel met verschillende kortlopende onderzoeken, waarbij zowel onderzoek als de fase van hoor- en wederhoor niet meer dan enkele maanden in beslag zal nemen. Een getal van 30 a 40 lopende onderzoeken werd genoemd. Zaken die worden onderzocht zien op het niet in acht nemen van de rechten van betrokkenen (bijv. geen gehoor geven aan verwijderverzoeken) of datalekken die ten onrechte niet zijn gemeld. De AP benadrukte dat qua handhaving het MKB ook aan de beurt zal komen. Die boodschap is in lijn met een door de AP recent gestarte voorlichtingscampagne, specifiek voor het MKB.

Een tweede workshop die eruit sprong was een workshop over AI (Artificiële Intelligentie), hoe algoritmes meer en meer hun intrede nemen in ons dagelijks leven en het effect daarvan op de persoonlijke levenssfeer. Organisaties die gebruik maken van AI doen er verstandig aan hun FG (of  de privacy officer) in de ontwikkelfase te betrekken en een AIIA (=Artificial Intelligence Impact Assessment) uit te voeren.

 

Al met al een geslaagd event dat wat ons betreft jaarlijks herhaald mag worden.

 

Meer weten over het event of heeft u privacy gerelateerde vragen?

Neem gerust contact op met Silvia Vinken of Anne Creusen.

Terug

40 Adviseurs
mensen met vakkennis