Europees Hof van Justitie: Over smaak valt (niet meer) te twisten

Europees Hof van Justitie: Over smaak valt (niet meer) te twisten
Advocatuur 22 november 2018 2 min. leestijd

Op 13 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de smaak van voedingsmiddelen niet auteursrechtelijke beschermd kan worden. Dit oordeelde zij naar aanleiding van een Nederlandse rechtszaak tussen de makers van de smeerdips Heks’nkaas en Witte Wievenkaas.

 

Feiten
Heks’nkaas is een smeerdip van roomkaas en verse kruiden die sinds 2007 door Levola wordt geproduceerd en op de markt gebracht. Sinds 2014 heeft het bedrijf Smilde Foods een soortgelijke smeerdip met de naam Witte Wievenkaas op de markt gebracht. Omdat de Witte Wievenkaas volgens Levola hetzelfde smaakte als haar Heks’nkaas is Levola in 2015 een gerechtelijke procedure gestart tegen Smilde Foods. In deze procedure stelde Levola dat de Witte Wievenkaas van Smilde Foods auteursrechtelijke inbreuk maakte op de smaak van haar Heks’nkaas.

 

Beoordeling Hof Arnhem-Leeuwarden
Nadat Levola bij de rechtbank Gelderland bot ving is zij in hoger beroep gegaan bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. De vraag die zich daar aandrong was: “Kan een voedingsmiddel auteursrechtelijk beschermd worden?”. Om deze vraag te beantwoorden heeft het Hof Arhem-Leeuwarden om advies gevraagd door (zoals dit heet) prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie te stellen.

 

Europese Hof van Justitie
Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat voedingsmiddelen niet kunnen worden beschermd door het auteursrecht. Haar redenering is als volgt:

“Om als een auteursrechtelijk beschermd werk te kunnen worden aangemerkt, moet het onderwerp van bescherming met voldoende nauwkeurigheid en objectiviteit moet kunnen worden vastgesteld.”

 

Bij de smaak van een levensmiddel is hiervan geen sprake, omdat smaakbeleving en smaakervaring júist subjectief is. Daarnaast bestaat er geen wetenschappelijke techniek waardoor smaak objectief te identificeren is.

 

The story goes on…   

Door het oordeel van het Europese Hof van Justitie lijkt er een einde te komen aan de discussie of er over smaak valt te twisten. Echter loopt er tussen Levola en Smilde Foods nog wel een merkenrechtelijke procedure.

 

De Hoge Raad vond dat het Hof Den Haag iets te kort door de bocht is gegaan met haar oordeel dat de naam Witte Wievenkaas teveel op Heks’nkaas leek. Zij heeft de zaak dan ook terugverwezen en het Hof zal nogmaals uitspraak moeten doen. Het blijft dus nog even spannend. Óf zouden partijen ondertussen hebben geschikt? Het moge duidelijk zijn, Levola en Smilde Foods houden elkaar in ieder geval bezig.

Terug

40 Adviseurs
mensen met vakkennis