IT-recht in de praktijk

Advocatuur 24 april 2019

Even voorstellen

Mijn naam is John Thomissen en ik ben sinds kort werkzaam bij VDB Advocaten. In mijn carrière heb ik in het bedrijfsleven als bedrijfsjurist ruime ervaring opgedaan op het gebied van IT-recht, Privacy en commerciële contractering. Binnen VDB Advocaten houd ik mij dan ook voornamelijk bezig met IT en Privacy recht. Twee vakgebieden waar VDB Advocaten haar dienstverlening mee wil verbreden en wil voorzien in een groeiende behoefte bij haar klanten.

 

Wat houdt dat in, IT-recht?

Dit is een vraag die mij vaak wordt gesteld. Organisaties, waaronder ook het MKB, maken bij hun activiteiten bijna altijd gebruik van IT applicaties en zijn dus erg gebaat bij het goed functioneren hiervan. IT is eigenlijk niet meer weg te denken uit de dagelijkse bedrijfsvoering. Een ontwikkeling die in de toekomst alleen maar aan belang zal toenemen.

 

De opkomst van IT heeft gezorgd voor de opkomst van het relatief jonge en dynamische rechtsgebied IT-recht (ook wel ICT-recht of computerrecht genoemd).

IT-recht bestaat uit meerdere onderdelen Denk hierbij aan IT contracten (zoals licentie en software ontwikkelingscontracten), internetrecht, e-commerce en cloud computing (het via internet beschikbaar stellen van data, applicaties en/of hardware).

 

Daarnaast zijn bepaalde rechtsgebieden verweven met IT. Dat is zeker het geval voor privacy recht en intellectueel eigendomsrecht.

 

IT-recht in de praktijk

Wij treden op voor zowel de IT-leverancier als de IT-afnemer.

 

Het is aan te bevelen gedurende de onderhandelingen een jurist aan tafel te halen die tijdig risico’s kan signaleren en deze contractueel kan afhechten. Dit voorkomt mogelijk een IT‑geschil dat niet alleen gevolgen heeft voor de continuïteit van de onderneming maar ook een kostbare aangelegenheid wordt.

 

Meerdere zaken zullen contractueel goed geborgd moeten worden. Ik licht dat toe aan de hand van een voorbeeld.

 

Indien door een organisatie een software product wordt afgenomen van een SAAS (Software as a Service) leverancier (Office 365 is daar een voorbeeld van) waarin ook nog eens persoonsgegevens worden verwerkt dient men over een heleboel zaken na te denken, te weten:
 

  • Is de leverancier betrouwbaar?
  • Hoe wordt continuïteit gewaarborgd (bijvoorbeeld in geval van faillissement van de leverancier)?
  • Worden er persoonsgegevens verwerkt buiten de EU?
  • Hoe is de beveiliging geregeld, zijn de licenties toereikend en in de juiste vorm voor de afnemer?
  • Is er een goede exit regeling (inclusief teruggave van data)?

Dit is slechts een voorbeeld, maar laat wel zien hoe een ogenschijnlijk alledaagse activiteit de veelzijdigheid van IT-recht aantoont.

 

Een breed vakgebied

Al met al is de conclusie dat IT recht een heel breed en gevarieerd vakgebied is waar eigenlijk elke onderneming mee te maken krijgt.

 

Heeft u ondersteuning nodig of heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op.

Terug

40 Adviseurs
mensen met vakkennis